Stofexplosies, net zo catastrofaal als gasexplosies

Stofexplosies, net zo catastrofaal als gasexplosies en daarom is het van belang om ook machines die in hoge mate in aanraking komen met stofdeeltjes conform de ATEX-norm te ontwerpen. Momenteel biedt ImProvia support voor de mechanische engineering van een specialistische glutendroger bij VTK. De input van deze machine is een plakkerige substantie, welke door middel van een ringsysteem wordt gedroogd. Deze droge stofdeeltjes kunnen door wrijving of een vonkje exploderen, dit wordt voorkomen door tijdens het engineeringsproces alle componenten conform ATEX te ontwerpen en certificeren.

ATEX staat voor de Franse benaming ATmosphères EXplosibles en wordt als synoniem gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden.

Explosieve atmosferen kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of stof. Als hiervan genoeg aanwezig is kan dit, vermengd met de omgevingslucht (zuurstof) en een ontstekingsbron tot een explosie leiden. Explosies kunnen dodelijk letsel, zwaargewonden en/of grote materiële schade veroorzaken. Door één van deze drie factoren te elimineren kunnen explosies voorkomen worden.

Principes voor explosiebeveiliging:

  • Primair – Voorkomen dat er een explosieve atmosfeer kan ontstaan door het wegnemen of weghouden van alle brandbare stoffen en/of zuurstof
  • Secundair – Elimineren ontstekingsbronnen (speciale behuizingen, intrinsiek veilig maken)
  • Tertiair – In uiterste geval, explosies gecontroleerd toelaten en beperken van de gevolgen door explosiebestendige constructies (bv. breekplaten, vlamdovers)

In veel bedrijven kan de aanwezigheid van brandbare stoffen niet voorkomen worden en omdat in bedrijfsomgevingen vaak mensen werken is het veelal niet praktisch om zuurstof weg te halen. De meest praktische manier om explosies te voorkomen is om de ontstekingsbron te elimineren. Hiervoor dient in het geval van machines, robots en andere producten rekening worden gehouden met de explosiebeveiliging in de ontwerp en engineeringsfase. ImProvia heeft reeds ervaring opgedaan met verschillende ATEX-certificeringstrajecten in verschillende projecten. De droger bij VTK is hier een goed voorbeeld van evenals de Sensabot van Shell en de robots van ExRobotics.

Reader Interactions