Voortgangsrapportage Igunga Ecovillage

Het Igunga Ecovillage project is een samenwerking tussen Heifer, Aqua For All, ICIPE (een
onderzoeksinstituut) en de lokale Tanzaniaanse overheid (Igunga District Council; IDC), met steun van de
Europese Unie. Met het project worden boerengemeenschappen in het district geholpen om zich beter
aan te passen aan en te anticiperen op klimaatveranderingen. Om dit te bereiken worden er in 10 dorpen
‘Ecovillages’ worden opgezet. In deze dorpen wordt een duurzame omgang met de leefomgeving
gestimuleerd, door gebruik te maken van technieken die hun succes al in andere gebieden hebben
bewezen.

ImProvia is trotse sponsor van dit project, graag delen we de voortgangsrapportage. Deze is te downloaden via onderstaande link:

Voortgang_IgungaEcovillage.pdf 

Reader Interactions